healing touch loggajpg


Tim McConville är ansvarig lärare av Healing Touch Sverige och certifierad Healing Touch Practitioner och instruktör. Han har genomgått sex nivåer av Healing Touch utbildning och arbetat med hundratals klienter under åren. 


"En del av mitt arbete som Healing Touch-instruktör handlar om att hjälpa folk att minnas vilka de verkligen är. Jag möter fantastiska healers som kommer från alla möjliga sorters bakgrund som bara har vaknat upp till sin fulla potential. "
- Tim McConville

Tim har även en privatpraktik och arbetar som volontär på sjukhus och långtidsvården . Han har varit delaktig i forskning om integrativ medicin. Tim tjänstgör som HTP styrelsemedlem för certifiering i USA .

Förutom kurser erbjuder Tim även föreläsningar inom ämnet. Tim har en bakgrund som miljöingenjör men valde att dra sig tillbaka för att kunna ägna mer tid till healing.

För lediga tider för healing med Tim kontakta oss på info@healing-touch.se