Healing Touch Nivå 4

Nivå 4 lär utövare konceptet för Healing Touch för arbete i med egen praktik, affärskoncept, etik och dokumentation av möten, ärendehantering, och integrering av HT aktiviteter i samhället. Egenvård, mentorskap, två nya tekniker (Etheric Vitality / Full Body Connection), förberedelser för avslutad kurs på nivå 5 samt certifiering ingår i läroplanen. Alla elever kommer att samarbeta med en annan student för att uppleva och dokumentera en serie HT sessioner som en del av process att lära sig ärendehantering.


cover_level4_5ajpg


Du kommer att lära dig:

Hur du kan ytterligare utveckla din Healing Touch praktik och gå mot programmets avslutat
Fördjupa din förståelse för att bli och vara en utövare
Hur man hanterar ett fall genom att göra en fallstudie under klassens gång och lärande genom andras erfarenheter i klassen
Hur man arbetar med professionella frågor som kan uppstå under din praktik
Full Body Connection - en teknik som ger en helkropp balans och kontakt för att återställa och avlasta i den fysiska kroppen och energifält                                                                                                                                                           Etheric Vitality Meditation - en kraftfull centreringsprocess för utövaren som öppnar kanalen för att ansluta denna till det universella energiflödet. 


Du får dessutom:


Dela erfarenheter med andra som har tränat
Diskutera hur man kan skapa en anteckningsbok med professionell profil
Vidareutveckla detaljerad dokumentation och intervjufärdigheter
Få vägledning om förberedelserna för programmet
Förstå betydelsen av adepter och mentorer och undersöka processen för att välja en mentor för lärlingsperioden mellan nivå 4 och nivå 5
Identifiera frågor som rör utvecklingen av en Healing Touch praxis och etiska regler. 

Förberedelser: 

Du vet den korrekta terminologin för alla Healing Touch tekniker och ska kunna visa dem. Det kommer att finnas tid för att få frågor besvarade om tekniker. Studenterna kommer att öva på att ge oberoende behandlingar. 

Påminnelse: Undvik att använda doftande produkter eftersom vissa deltagare är allergiska.

Vänligen läs böcker som har rekommenderats för nivå 1, 2 och 3 innan du kommer till nivå 4. Detta inkluderar: 

Healing Touch Guidebook, Practicing the Art and Science of Human Caring, by Dorothea Hover-Kramer, Joy’s Way by Brugh Joy, Hands of Light and Light Emerging (Chapters 17 & 18), by Barbara Brennan. You can purchase these books through major bookstores, or by going to:
The Healing Touch Guidebook, Practicing the Art and Science of Human Caring, by Dorothea Hover-Kramer
Joy's Way
Light Emerging: The Journey of Personal Healing
Hands of Light: A Guide to Healing Through the Human Energy Field

Eleverna uppmanas att fylla i och ta med Nivå 4 Student Form med dem till klassen. 

Nivå 4 och 5 hålls  på en vald retreat i ca 3-3,5 dagar. Detta är nödvändigt för att ytterligare förbättra samverkan, lärandet och dela erfarenheter mellan studenter, mentorer och lärare. Studenter är skyldiga att bo på en retreat center. Undantag kan göras i förmildrande omständigheter, men måste godkännas i förväg. 

Du kommer behöva följande för workshops:
Ta med saker som du kan tänkas behöva för healing sessionerna du använder i din praktik.

Nivå 1, 2 och 3 läroböcker, Healing Touch Guidebook, Practicing the Art and Science of Human Caring (new by D. Hover)och en anteckningsbok
Om du äger en massagebänk kan du ta med denna
Du kanske vill ta med musik, en stereo, extra kuddar och filtar. Detta gäller i första hand till människor som kommer att köra till platsen.
Papper och penna för att göra anteckningar.
Extra kläder rekommenderas då temperaturen kommer att variera under dagen och individer har olika känslighet.