Healing Touch Nivå 6

Nivå 6 är instruktörsutbildning för Certified Healing Touch Practitioner som vill bli en Healing Touch certifierad instruktör nivå 1. Tyngdpunkten ligger på gruppdynamik, att inrätta program, principer och metoder för undervisning och inlärning. Alla instruktörer träffas årligen för att främja kompetens, nätverk och utveckla verksamheten relevanta i arbetet med Healing Touch.

l6_coverjpgUtbildning för att bli en Healing Touch certifierad instruktör börjar med nivå 6. 
Framgångsrikt slutförande av Nivå 6 gör det möjligt att ansöka om certifiering som en nivå 1 instruktör.