Användningsområden


Healing Touch kan användas av människor i alla åldrar och i alla skeden av både välbefinnande och sjukdom. Många som har provat Healing Touch, gått en introduktionskurs eller längre kurs, har fortsatt att använda sig av Healing Touch tekniker som ett sätt att bibehålla välbefinnande och balans i livet.

Healing Touch används för bland annat :
  - Underlättande av sårläkning
  - Minskning av smärta
  - Minskning av ångest och stress
  - Förebyggande av sjukdom
  - Förbättring av andlig utveckling
  - Förberedelse för medicinsk behandling eller förfaranden
  - Post medicinsk stödåtgärd
  - Stöd till den döende
  - Förbättrad sömn
  - Ökad känsla av välbefinnande

Healing Touch Certified Practitioner kvalifikationer:

HTCP innebär att Healing Touch certifierade utövare håller en hög nivå av professionalitet och hög kompetens inom modaliteten. Det innebär att alla Healing Touch certifierade utövare måste gå igenom 5 nivåer av strukturerad utbildning. Denna i sin tur kompletteras med självstudier, utövning av HT och en ettårig lärlingsprogram. Under utbildningen arbetar utövaren med många olika klienter med olika hälso- och eller känslomässiga problem.


Tim McConville är ansvarig lärare av Healing Touch i Sverige och certifierad Healing Touch Practitioner och instruktör. Han har genomgått sex nivåer av Healing Touch utbildning och arbetat med hundratals klienter under åren. Hans intuitiva helande arbete har hjälpt  många klienter med olika bakgrund. Tim har en privatpraktik och arbetar som volontär på sjukhus och långtidsvård inställningar. Han har varit inblandad i forskning om integrativ medicin på ett lokalt sjukhus. Nationellt tjänstgör han i USA som HTP styrelsemedlem för certifiering. Han erbjuder även föreläsningar för affärs- eller privata grupper om Healing Touch.

Tim har sin bakgrund som miljöingenjör men valde att dra sig tillbaka för att kunna ägna mer tid till healing och andliga metoder.