Janet Mentgen och Healing Touch* 

8164c3c1-97ce-4141-a124-b8c5445ee25cjpg
                                                        Bilden och texten är lånade från Healing Touch Program.

Janet Mentgen, RN, BSN var en holistisk sjuksköterska. Hennes mål var att fördjupa och utöka kopplingen mellan sjuksköterskor och deras patienter. Hon såg den positiva effekten av beröring när man använde olika energitekniker och metoder. Janet började använda sina energibaserade helande färdigheter under 1980.

Janet var en praktiserande sjuksköterska i 43 år. Hennes tidiga arbete var med amerikanska marinen, då som akutsjuksköterska, och sedan sjuksköterska inom hemvård. Hennes kärlek för  patienterna och sjuksköterskor började visa sig alltmer ju mer hon utvecklade sina "helande beröring" metoder. Hon berättade om sina metoder genom att leda fortbildningsklasser för sjuksköterskor på Red Rocks Community College i Lakewood, Colorado. Hennes forskning  inom hennes privata praktik, och hennes undervisning av energimedicin fick henne att erhålla Holistic Nurse of the Year Award från den amerikanska Holistic Nurses Association 1988.

1989, skapade Janet formellt Healing Touch som ett energimedicinsk program. Det började 1990 som Healing Touch program med certifiering och sponsrades genom den amerikanska Holistic Nurses Association (AHNA), som ansvarade för fortbildning av sjuksköterskor från Colorado Nurses Association.  

1993 blev Healing Touch certifierad av AHNA. Samma år bildade Janet Colorado Center för Healing Touch  till att föra vidare Healing Touch till miljontals människor över hela världen.

1996 var Healing Touch International, Inc., som grundades av Janet en ideell utbildnings- och medlemsorganisation. Dess syfte är att administrera certifieringsprocessen Healing Touch för utövare och instruktörer. Under 2008 flyttades certifieringsprocessen till Healing Touch Certification Board.

1997 grundades Healing Touch Worldwide Foundation, Inc.,  av Janet som en ideell välgörenhetsorganisation. Janets avsikt för Healing Touch Worldwide Foundation var att ta emot och fördela medel för att hjälpa, uppmuntra och främja filosofin, mål och metoder för Healing Touch terapi. Detta främst genom finansiering av bidrag till forskning och humanitära projekt runt om i världen.

Inom dessa få korta år, revolutionerade Janet Mentgen den medicinska modellen för att inkludera en klinisk strategi för energibaserad terapi. Hennes arv lever vidare genom de certifierade instruktörer och certifierade utövare och tusentals studenter som har med sig en helhetssyn på healing. Healing Touch betonar medkännande, hjärt-centrerad vård där utövaren och kunden är jämbördiga partner i helheten. Healing Touch återför harmoni, energi och balans i det mänskliga energisystemet och stödjer den självläkande processen att hela kroppen, sinnet, känslorna och anden. Healing Touch kompletterar konventionell vård och används i samverkan med andra metoder för hälsa och helande.

På grund av den extraordinära programmets framgång, började företaget med hjälp av dess andra juridiska namn, Healing Touch Program ™, i juni 2005. Denna förändring erkänner global expansion av Healing Touch på sjukhus, i samhällen, vårdhem, kliniker, skolor för omvårdnad, och de långsiktiga vårdcentraler i hela Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Australien, Asien och Nya Zeeland.

För att säkerställa den fortsatta tillväxten av Healing Touch Program ™,  överförde Janet ägandet av Healing Touch Program ™ till sina barn; Bill, Lynn och Lisa i maj 2005. Den 10 september 2005, under årliga internationella Healing Touch konventet som hölls i Breckenridge, Colorado, meddelade Janet sin pensionering och överföring av ledarskap till sina barn mitt bland 600 konferensdeltagare. När det gäller den kliniska och professionella riktningen valde Janet att vara mentor åt Cynthia Hutchison, RN, DNSc, HTCP /  och valde henne till  att vara programdirektör från 2003 som skulle gälla efter hennes död. I maj 2005 förde hon vidare styrelserollen till Cynthia genom en helig ceremoni med HT instruktörer på Shadow Retreat Center, den plats där hon fick idén till Healing Touch.

Efter att ha säkrat sitt arv,  dog Janet den 15 september 2005.

*Texten är hämtad från Healing Touch Program's hemsida. Den är en direktöversättning från engelska med smärre grammatiska ändringar för att anpassa till det svenska språket. Texten kan läsas i dess ursprungliga form på Founder´s Story.