Studier genomförda i ämnet 


Det finns över hundratals studier och artiklar skrivna om healing och närmare hundra endast inom Healing Touch. Nedan följer ett urval av dessa: 


Allmänt om healing: 

Följande artikel fångar några av de metodologiska frågorna i  terapiforskning.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654788/


Interaktiva terapier inom vården och fysiologiska och smärtrelaterade utfall hos spädbarn
http://www.gahmj.com/doi/abs/10.7453/gahmj.2015.029

Användning av Healing Touch för att hjälpa sjuksköterskestudenter med sin ångest
https://stti.confex.com/stti/congrs14/webprogram/Paper66977.html


En kritisk analys av Healing Touch för depressionssymptom  och ångest, en avhandling av Christina R. Harlow
http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/293465/1/azu_etd_12703_sip1_m.pdf


Effekt av eng. biofield terapi i den mänskliga hjärnan
http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/acm.2011.0428


Kan vi hjälpa bara genom goda intentioner? En metaanalys av experiment av effekterna av distansintentioner 
http://deanradin.com/evidence/Schmidt2012Intentions.pdf


 Grounding, eng. Minskar det blodets viskositet - en viktig faktor i hjärt-kärlsjukdom?
http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/acm.2011.0820


En pågående kritisk utvärdering av Reiki i den vetenskapliga litteraturen
http://www.researchgate.net/publication/45640560_The_Touchstone_Process

Artikeln ovan handlar om Touchstone processen, som är en metod som används för att utvärdera Reiki. Det är en intressant artikel som berör många frågor som liknar Healing Touch forskning.

Healing Touch studier: 

Det finns ett gediget utbud av studier och artiklar på Healing Touch Program hemsida. Studier handlar om bland annat effekter av Healing Touch på cancerpatienter, smärta och övriga studier. I USA där ett flertal sjukhus anlitar Healing Touch utövare och utbildar sina sjuksköterskor inom modaliteteten har påtagliga resultat kommit fram som visar på bland annat smärtlindring hos patienter och minskade bieffekter av strålning hos cancerpatienter. 

På grund av ett stort antal länkar på studier länkar vi istället till deras egen hemsida där ni kan läsa mer. 
http://www.healingtouchresearch.com/studies