Within each of us is the greatest force in getting well. - Hippocrates

healing touch loggajpg


Visste du att programmet för Healing Touch har sedan 1989 lärts ut till över 100.000 deltagare i över 30 länder och används på över 40 sjukhus?


Healing Touch är en energibehandling som används för att balansera flödet av energin i och runt kroppen. Målet är att återställa harmoni och balans i det mänskliga energisystemet. Detta sker genom lätt hjärtcentrerad och omsorgsfull beröring på och ovanför kroppen med  med hjälp av över 20 tekniker.  Healing Touch stödjer individens naturliga självläkningsförmåga och samverkar väl med den traditionella skolmedicinen. Utövaren av Healing Touch använder händerna fokuserat och medvetet  med avsikt att stödja och och öka det fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnandet hos klienten.

Metoden har använts framgångsrik på många amerikanska sjukhus av både sjuksköterskor och certifierade utövare av Healing Touch, för att bland annat lindra smärta och bieffekter av strålning hos cancerpatienter.  Effekterna är väldokumenterade och accepterade av sjukhusen. Efter att ha genomfört ett flertal studier och mätningar av Healing Touch på patienter och personal, har HT spridit sig som en accepterad metod över hela USA. Sjukhuskostnaderna har gått ned för sjukhus som har valt att ta in Healing Touch, som ett komplement till övrig rehabilitering av patienter och detta har ytterligare påskyndat metodens spridning. 

Video: Introduktion till Healing Touch, Del 1 av 2.  


Introduktion till Healing Touch Del 2 av 2.

Besök och gilla vår FB sida Healing Touch Sverige  för intressanta artiklar och kursuppdateringar