Search

Studier om healing, healing touch och reiki

Det finns över hundratals studier och artiklar skrivna om healing och närmare hundra endast inom Healing Touch. Nedan följer ett urval av dessa: 


Allmänt om healing: 

Följande artikel fångar några av de metodologiska frågorna i  terapiforskning.

Clinical Studies of Biofield Therapies: Summary, Methodological Challenges, and Recommendations

Interaktiva terapier inom vården och fysiologiska och smärtrelaterade utfall hos spädbarn

Integrative Care Therapies and Physiological and Pain-related Outcomes in Hospitalized Infants

Användning av Healing Touch för att hjälpa sjuksköterskestudenter med sin ångest

Using Healing Touch to Help Junior Nursing Students with Their Anxiety

En kritisk analys av Healing Touch för depressionssymptom  och ångest, en avhandling av Christina R. Harlow

A Critical Analysis of HealingTouch for Depression and Anxiety

Effekt av eng. biofield terapi i den mänskliga hjänan

Effect of Biofield Therapy in the Human Brain


Grounding, eng. Minskar det blodets viskositet – en viktig faktor i hjärt-kärlsjukdom?

Earthing (Grounding) the Human Body Reduces BloodViscosity—a Major Factor in Cardiovascular Disease

En kritisk utvärdering av Reiki i den vetenskapliga litteraturen

The Touchstone Process An Ongoing Critical Evaluation of Reiki in the Scientific Literature

Artikeln ovan handlar om Touchstone processen, som är en metod som används för att utvärdera Reiki. Det är en intressant artikel som berör många frågor som liknar Healing Touch forskning.

Healing Touch studier: 

Det finns ett gediget utbud av studier och artiklar på Healing Touch Program hemsida. Studier handlar om bland annat effekter av Healing Touch på cancerpatienter, smärta och övriga studier. I USA där ett flertal sjukhus anlitar Healing Touch utövare och utbildar sina sjuksköterskor inom modaliteteten har påtagliga resultat kommit fram som visar på bland annat smärtlindring hos patienter och minskade bieffekter av strålning hos cancerpatienter. 

På grund av ett stort antal länkar på studier länkar vi istället till deras egen hemsida där ni kan läsa mer. 

Healing Touch Research