Search

Vem kan utöva Healing Touch?

Healing Touch kurser passar och är öppna för sjuksköterskor, massörer, kroppsterapeuter, rådgivare, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesutövare inom vården, samt personer som önskar en fördjupad förståelse och praktik inom healing med energibaserade koncept och principer.

Grundaren Janet Mentgen var övertygad om att alla kan lära sig att hjälpa att underlätta självläkning hos andra. Hon märkte när hon observerade tusentals studenter ge Healing Touch, att det inte fanns någon skillnad i resultaten av väl förberedda icke-sjuksköterskor och väl förberedda sjuksköterskor.Janet trodde också att vem som helst med en medkännande hjärta och en önskan att stå till tjänst för andra kan bli en utövare av energi healing. Allt som behövdes var ett åtagande att lära och växa.  

Healing Touch används för bland annat :

  • Underlättande av sårläkning
  • Minskning av smärta
  • Minskning av ångest och stress
  • Förebyggande av sjukdom
  • Förbättring av andlig utveckling
  • Förberedelse för medicinsk behandling eller förfaranden
  • Post medicinsk stödåtgärd
  • Stöd till den döende
  • Förbättrad sömn
  • Ökad känsla av välbefinnande