Vad är Healing Touch?

Vad är Healing Touch?

Vad är Healing Touch undrar du säkert? Det är en energibehandling som används för att balansera flödet av energin i och runt kroppen. Målet är att återställa harmoni och balans i det mänskliga energisystemet. Detta sker genom lätt hjärtcentrerad och omsorgsfull beröring på och ovanför kroppen med  med hjälp av över 20 tekniker.  Modaliteten stödjer individens naturliga självläkningsförmåga och samverkar väl med den traditionella skolmedicinen. Utövaren av metoden använder händerna fokuserat och medvetet  med avsikt att stödja och och öka det fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnandet hos klienten.

Användningsområden

Healing Touch kan användas närsomhelst av människor i alla åldrar. Många som har provat metoden , gått en introduktionskurs eller längre kurs, har fortsatt att använda sig av Healing Touch tekniker som ett sätt att bibehålla välbefinnande och balans i livet.

Healing Touch används för bland annat :


  Underlättande av sårläkning
  Minskning av smärta
  Minskning av ångest och stress
 Förebyggande av sjukdom
  Förbättring av andlig utveckling
 Förberedelse för medicinsk behandling eller förfaranden
  Post medicinsk stödåtgärd
  Stöd till den döende
  Förbättrad sömn
  Ökad känsla av välbefinnande

Healing Touch på sjukhus


Metoden har använts framgångsrik på många amerikanska sjukhus av både sjuksköterskor och certifierade utövare av Healing Touch, för att bland annat lindra smärta och bieffekter av strålning hos cancerpatienter.  Effekterna är väldokumenterade och accepterade av sjukhusen. Efter att ha genomfört ett flertal studier och mätningar av HT på patienter och personal, har metoden blivit spridit sig och blivit en accepterad healingform över hela USA. Sjukhuskostnaderna har gått ned för sjukhus som har valt att ta in Healing Touch, som ett komplement till övrig rehabilitering av patienter och detta har ytterligare påskyndat metodens spridning. 

Healing Touch använder beröring för att påverka det mänskliga energisystemet, speciellt energifält som omger kroppen (eng. biofield) och energicentra som styr flödet från energiområdet till den fysiska kroppen. Med hjälp av dessa icke-invasiva tekniker använder utövaren händerna för att rensa och balansera mänskliga och miljömässiga energifält. På så sätt  påverkar den det fysiska, mentala, emotionella och andliga hälsan. Målet med Healing Touch är att återställa balansen och harmonier i energisystemet och placera klienten i ett läge av självläkning.

Healing Touch bygger på tron ​​att varje person har en dynamisk, subtil energifält runt kroppen som kan påverkas för att främja hälsa.

Healing Touch terapi är ett utmärkt komplement till konventionella medicinska metoder. Healing Touch kan användas självständigt eller i samarbete med andra integrerande modaliteter för hälsa och helande.

Vad skiljer Healing Touch utbildning från andra?


Det som gör Healing Touch Program väldigt speciellt och framgångsrik, är deras  seriösa och professionella utbildningssystem. Alla certifierade lärare måste gå efter en fastställd kursplan och kursmaterialet är detsamma för alla oavsett vilket land du bor i. Detta innebär att om du går en Healing Touch kurs anordnad av Healing Touch Program så kan du vara säker på att alla utbildningar i hela världen håller samma standard.

Innan en utövare blir certifierad som Healing Touch Practitioner så måste denna gå igenom fem kurser. Mellan den fjärde och femte ska eleven genomgå hundra sessioner med minst 45 minuters behandling per gång. Eleven förväntas  även testa på andra modaliteter och arbeta aktivt med sin egen personliga utveckling. Efter detta ska eleven gå igenom ett antal tester för att få sitt certifikat. Ni kan läsa mer under Healing Touch Certification.

HTCP (Healing Touch Certified Practitioner) innebär att Healing Touch certifierade utövare håller en hög nivå av professionalitet och hög kompetens inom modaliteten. För att bli Healing Touch certifierad utövare måste alla elever gå igenom 5 nivåer av strukturerad utbildning. Denna i sin tur kompletteras med självstudier, utövning av HT och ettårig lärlingsprogram. Under utbildningen arbetar utövaren med många olika klienter med olika hälso- och eller känslomässiga problem.

Delar av texten är lånade och översatta från Healing Touch Program hemsida som är den ursprungliga organisationen till Healing Touch. Mer info om programmet hittar ni på Healing Touch Program

Läs mer om Healing Touch kurser