Search

Healing Touch

Delar av texten är lånade och översatta från Healing Touch Program hemsida som är den ursprungliga organisationen till Healing Touch. Mer info om programmet hittar ni på Healing Touch Program

Healing Touch är en energibehandling som används för att balansera flödet av energin i och runt kroppen. Metoden utvecklades av sjuksköterskor i USA i det som nu är Healing Touch Program. Målet är att återställa harmoni och balans i det mänskliga energisystemet. Detta sker genom lätt hjärtcentrerad och omsorgsfull beröring på och ovanför kroppen med  med hjälp av över 20 tekniker.  Modaliteten stödjer individens naturliga självläkningsförmåga och samverkar väl med den traditionella skolmedicinen. Utövaren av metoden använder händerna fokuserat och medvetet  med avsikt att stödja och och öka det fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnandet hos klienten.

Läs mer…