Search

Nivå 5 och Certifiering

Healing Touch Nivå 5

Slutförande, fest & engagemang!

Nivå 5 är en tid för färdigställande, fest och engagemang för fortsatta framsteg och utveckling. Uppdrag som slutfördes under lärlingsperioden lämnas och utvärderas för avslutad kurs. Denna session är utformad för att bekräfta elevens arbete och erbjuder konstruktiva förslag för fortsatt förbättring.

Det kommer att anordnas en fest när eleven är erkänd, uppskattad och har validerats för det särskilda arbete som utförts under lärlingsperioden. Efter tillfredsställande fullföljande av allt arbete får eleven ett intyg om genomförd Healing Touch Program och uppnår Healing Touch Practitioner status (HTP) och är därmed en officiell kandidat av certifikatprogrammet.

Denna klass förbereder också eleverna att förstå den internationella certifieringsprocessen och dess kriterier, ett valfritt steg efter programmets examen. Healing Touch Nivå 5 bistår studenterna med att utvärdera deras framsteg och engagemang för certifieringsprocessen.

Beskrivning

Nivå fem fokuserar på slutförandet av uppdraget som inleddes under nivå 4, erfarenheten av mentorskapet,  integreringen i samhället, inrättandet av en praxis, ärendehantering och professionella frågor. Krav för slutförandet av certifieringsprocessen kommer att diskuteras. En session med grupphealing ingår på den andra dagen av klassen. 

Vad kommer ni att göra och lära på nivå fem?

Utvärdera kvaliteten och genomförandet av  fallstudier som man har delat med sina klasskamrater
Utvärdera kvaliteten och genomförandet av läxorna med sina  klasskamrater: dokumenterade sessioner; reflekterande rapporter om pedagogiska erfarenheter; reflekterande rapporter om alternativa modaliteter som man har fått testa på ; rapporter om HT gemenskapens aktiviteter och Healing Touch nätverk
Öva att presentera din Healing Touch berättelse, arbete och roll genom presentation av din yrkesprofil 
Hur du fortsätta din personliga utveckling som Healing Touch Practitioner
Hur du vidareutvecklar din Healing Touch Praktik och går mot certifiering om så önskas
Diskutera professionella och kliniska frågeställningar i din privat praktik i Healing Touch
Undersöka hur man kan fördjupa dina Healing Touch färdigheter genom en energetiskt upplevelse av grupp healing med dina kamrater
Diskutera betydelsen av Healing Touch Research, standarden för vård, etik och  praxis frågor för en Healing Touch Practitioner
Utveckla en förståelse för de Healing Touch organisationer och hur de tjänar studenter, praktiker, lärare, mottagare av HT, och allmänheten i stort

Under Nivå 5 kommer du att:

Presentera din yrkesprofil för klassdeltagarna och få konstruktiv feedback på innehåll och din presentation
Dela dina erfarenheter av lärande och personlig utveckling  i samband med genomförda uppdrag och höra klasskamrater dela sina erfarenheter
Få konstruktiv granskning av din fallstudie
Få konstruktiv feedback från instruktören på dina framsteg i Healing Touch Programmet och vägen mot internationell certifiering
Identifiera frågor som rör fortsatt utveckling av en Healing Touch Practice, inklusive djupare förståelse för vikten av omfattningen av praxis och etiska regler
Delta i grupphealing i rollen av mottagare och utövare
Har möjlighet att nätverka, bygga relationer och göra nya HT vänner
Fira! Fira! Fira! med dina kamrater

HTP Course Completion:

Alla studenter som deltar Level 5 får HTP Certificate of Completion för Nivå 5. Studenter med alla slutförda  och tillfredställande uppdrag  kommer också att få Certificate of Healing Touch Program , som berättigar dig att hänvisa till sig själv som en Healing Touch Practitioner. Studenter med ofullständiga eller otillfredsställande läxor kommer att ha möjlighet att ingå avtal med nivå 5 instruktör för slutförande av uppdrag som godkänts av en utsedd instruktör med en förhandlingsdatum. I detta fall kommer studenten få intyg som bestyrker när uppdragen slutförts och godkänts.

Detta behöver du för retreat:

Ta med saker som du kan tänkas behöva för healing sessionerna du använder i din praktik.

Nivå 1, 2 och 3 läroböcker, Healing Touch Guidebook, Practicing the Art and Science of Human Caring (new by D. Hover)och en anteckningsbok
Om du äger en massagebänk kan du ta med denna
Du kanske vill ta med musik, en stereo, extra kuddar och filtar. Detta gäller i första hand till människor som kommer att köra till platsen.
Papper och penna för att göra anteckningar.
Extra kläder rekommenderas då temperaturen kommer att variera under dagen och individer har olika känslighet.

Du kanske vill ta små artiklar som hjälper dig att skapa en helig plats för de behandlingar som du kommer att ge. Du kan också ta ett objekt som representerar ditt arbete med healing för att placera på ett centralt bord för att hålla energin under klassen.

Både nivå 4 och nivå 5 innehåller även hemläxor som ska genomföras innan nästa nivå. Du kan läsa mer om Nivå 5 på och certifiering här.